مشخصات اشعه فرابنفش uv

مشخصات اشعه فرابنفش فرابنفش (UV) یک شکل از اشعه الکترو مغناطیسی است. در نمودار زیر طیف اشعههای الکترومغناطیسی نشان داده شده است که با توجه به گستره ی طول موج شان دسته بندی شدهاند همانطور که در نمودار زیر مشخص است گستره طول موج نور مرئی بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل میدهد.

واژه اشعه (Radiation) معمولا در تعریف نور بکار می رود اما در این مقاله از کلمه ی نور برای توصیف اشعه های مرئی و فرابنفش استفاده می شود. از دیدگاه علمی نور هر دوی رفتارهای موجی و ذره ای را از خود نشان میدهد و بصورت بسته های کوچک انرژی به نام فوتون (photons) با طول موج و فرکانس مشخصی حرکت می کند.

گستره نور یووی با توجه به ارتباطی که با سلامت انسان و محیط زیست دارد به سه دسته ی UVB UVA و UVC تقسیم میشود که در نمودار زیر گستره طول موج هر کدام نشان داده شده است هر کدام از این سه دسته اثرات متفاوتی روی پوست انسان میگذارند که دانستن آن از لحاظ ایمنی و سلامت برای کسانی که در محیط هایی با نور یووی مشغول به کار هستند حائز اهمیت است.

UVA(315-400): موجب تغییر رنگ پوست و برنزه شدن آن می شود.

UVB (280-315 nm): موجب آفتاب سوختگی میشود که سرانجام ممکن است منجر به سرطان پوست شود.

UVC (4200-280 1m): از آنجایی که این طیف از نور یووی جذب پروتئین DNA و RNA می شود بسیار خطرناک است و می تواند منجر به تغییر ناگهانی سلول ، سرطان و یا مرگ سلول شود. گستره UVC بسیار موثر در غیر فعال سازی باکتری ها و ویروس ها می باشد از این رو گاهی طیف ضد باکتری نیز خوانده می شود.

طیف نور Vacuum Ultraviolet) VUV) تقریبا جذب تمامی مواد حتی آب و هوا ( به غیر از نیتروژن ) میشود، از این رو فوتون های این طیف فقط در فضای خلع می توانند عبور کنند.