ویدیو غرفه شرکت چاپ صنعتی سپاس در ۳۰ امین نمایشگاه بین المللی چاپ

ویدیو حضور شرکت چاپ صنعتی سپاس در سالن ۳۸، غرفه ۸ سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران